Історія:
1953
Вільногірськ. Початок розвитку металургійного виробництва.
1954
Вільногірськ. Виявлено Малишевське родовище руд важких мінералів. Іршанськ. Утворено Іршанське розвідувально-експлуатаційне підприємство. (Іршанське РЕП). Підпорядкування Іршанського РЕП головному управлінню титанової, магнієвої і рідкометалічної промисловості (Главредмет) Міністерства кольорової металургії.
1955
Вільногірськ. Постановою Ради Міністрів СРСР прийнято рішення про будівництво Верхньодніпровського державного гірничо-металургійного комбінату. Іршанськ. Будівництво дослідної фабрики.
1956
Вільногірськ. Розпочато будівництво комбінату і робітничого селища. Іршанськ. Реорганізація Главредмету в Головне управління титано-магнієвої промисловості (Главтитан) І головне управління промисловості рідкісних металів (Главредмет). Іршанське РЕП підпорядковане «Главтитану». Пуск дослідної 50-літрової драги. Пуск дослідної збагачувальної фабрики
1957
Іршанськ. Проведена приймання Іршанського РЕП до складу вуглепаливного комбінату Київського Раднархозу. Іршанське РЕП включено до складу комбінату вугільно-паливного «Укрбурвуголь» Київського Раднархозу.
1958
Іршанськ. Введення в експлуатацію драги №1
1959
Іршанськ. Іршанське РЕП тресту гірничо-паливної промисловості Київського Раднархозу.
1960
Іршанськ. Введення в експлуатацію фабрики і 210 літрової драги
1961
Вільногірськ. Введено в експлуатацію першу чергу для виробництва цирконової, рутилового і ільменітового концентратів. Іршанськ. У зв'язку із закінченням будівництва основних виробничих об'єктів Іршанське розвідувально-експлуатаційне підприємство ліквідовано. З 27 лютого 1961р. передана Іршанському гірничо-збагачувальному комбінату тресту гірничо-паливної промисловості Київського Раднархозу.
1962
Вільногірськ. Початок розвитку металургійного виробництва.
1964
Іршанськ. Монтаж першого ЕШ 10/60
1965
Вільногірськ отримав статус міста. Іршанськ. Передача Іршанського ГЗК і підпорядкування його Головному управлінню титано-магнієвої, рідко-металевої промисловості і напівпровідникових матеріалів (Главтитанредмету) Міністерства кольорової металургії.
1968
Вільногірськ. Була здійснена реконструкція фабрики
1970
Іршанськ. Введення в експлуатацію Лемненського рудника
1971
Іршанськ. Введення в експлуатацію кар'єру № 2
1972
Іршанськ. Підпорядкування ІГЗК Головному управлінню промисловості рідкісних і легуючих металів (Главредмету) МЦМ СРСР
1974-1980
Вільногірськ. На фабриці проведена друга реконструкція з метою збільшення потужності до проектної.
1980
Іршанськ. ІГЗК Всесоюзного промислового об'єднання «Союзредмет».
1983
Іршанськ. Впроваджена технологія з переробки техногенних джерел сировини і вилученню дорогоцінних металів.
1987
Іршанськ. Введення в експлуатацію кар'єра № 5
1988
Іршанськ. Включення ІГЗК до складу науково-виробничого об'єднання «Редмет».
1989
Іршанськ. Передача у відання Міністерства металургії СРСР об'єднань, підприємств і організацій, колишніх Міністерства чорної металургії та Міністерства кольорової металургії. Введення в експлуатацію кар'єра «Шершневський»
1991
Вільногірськ. Проголошення незалежності України, вибір ринкової моделі економіки. Перше експортне постачання. Іршанськ. Припинення управлінських функцій міністерства металургії.
1992
Вільногірськ. Заміна транспортної системи конвеєрів на гідротранспорт. Іршанськ. ІГЗК переходить у відомство Міністерства промисловості України
1998
Вільногірськ. Комбінат стає частиною ДАК «Українські поліметали».
2000
Іршанськ. Введення в експлуатацію кар'єру № 7
2003
Іршанськ. Введення в експлуатацію кар'єру № 8
2005
Іршанськ. Введення в експлуатацію кар'єру № 9
2014
Вільногірський гірничо-металургійний комбінат та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат стають філіями Державного Підприємства "Об'єднана Гірничо-Хімічна Компанія"