Об‘єднана гірничо-хімічна компанія (АТ “ОГХК”) провела ребрендинг

АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» провела ребрендинг: компанія змінила фірмовий стиль та бренд-айдентику, запустила новий сайт і офіційні сторінки у соцмережах.

Докорінна зміна підходу до внутрішніх і зовнішніх комунікацій є плановим кроком у межах програми модернізації ОГХК на передприватизаційному етапі.

«Ребрендинг ОГХК – це не просто зміна логотипу. Підприємство змінюється, впроваджуються сучасні високоефективні бізнес-підходи. Новий стиль є підтвердженням цих змін, нового бачення розвитку компанії», – прокоментував ребрендинг Пітер Девіс, т.в.о голови правління АТ «ОГХК».

Відтепер всі новини про роботу ОГХК, фінансова звітність підприємства та інша необхідна інформація доступні на єдиному офіційному сайті umcc

Створення нової трастової площадки стало необхідною мірою через використання старого сайту у особистих цілях екскерівництва компанії: старий веб-ресурс використовується для поширення фейкової інформації про державне підприємство задля дестабілізації внутрішньої атмосфери в ОГХК та псування іміджу напередодні приватизації.

Оновлення фірмового стилю ОГХК є важливим кроком у програмі підготовки компанії до роботи зі стратегічним інвестором. Нагадаємо, що згідно із новою програмою співробітництва України з МВФ Фонд держмайна має оголосити аукціон з приватизації АТ «ОГХК» до кінця 2020 р.

United Mining and Chemical Company completed rebranding

JSC United Mining and Chemical Company has completed rebranding: the company changed the brand style and identity, launched a new website and official pages on social media.

The complete overhaul over the approach to the internal and external communications is a planned step within the UMCC modernization program at the pre-privatization stage. “UMCC rebranding is not about a simple change of the logo. The company is changing, introducing modern highly effective business approaches. The new style is a confirmation of these changes, the new vision of the company development,” stated Peter Davis, Acting Head of Management Board of JSC UMCC, commenting on the rebranding.

From now on, all news about UMCC, financial statements of the company and other information are available at the company’s official website umcc. Development of the new trusted platform was a necessary measure, as the former management of the company was using the old website for their personal gains: the old website is used to spread false information about the state-owned company with the purpose of destabilizing the internal environment in the UMCC and damaging the image on the eve of privatization.

The overhaul of the brand style of UMCC is an important step within the program of preparing the company for working with a strategic investor. As a reminder, under the new program between Ukraine and IMF, the State Property Fund is expected to announce the tender for privatization of JSC UMCC by the end of 2020.