Енергоменеджмент:

ЗАХОДИ У СФЕРІ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

З метою підвищення відповідального ставлення до використання енергоресурсів, а також забезпечення ощадливого використання паливно-енергетичних ресурсів і постійного підвищення енергетичної ефективності в процесі діяльності Акціонерного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (далі – Товариство) та його філій, керівництво Товариства запроваджує наступні заходи:

  1. Постійне поліпшення та контроль енергетичних характеристик технологічних процесів Товариства та його філій.
  2. Забезпечення моніторингу та документування енерговикористання, доступності інформації щодо реалізації заходів у сфері енергетичного менеджменту та гарантування надання необхідних ресурсів для її реалізації.
  3. Дотримання вимог чинного законодавства України, а також вимог щодо обов’язкового виконання внутрішніх та міжнародних зобов’язань у сфері підвищення енергетичної ефективності.
  4. Проведення внутрішніх аудитів системи енергетичного менеджменту.
  5. Забезпечення виконання виробничих планів, реалізації організаційних та технічних енергозберігаючих технологій і заходів, модернізації встановленого енергетичного обладнання.
  6. Визначення енергетичних цілей для Товариства та його філій, їх періодичний
    перегляд.
  7. Сприяння здійсненню закупівель товарів, робіт, послуг та проектування нових, модернізація та реконструкція існуючих виробничих об’єктів Товариства та його філій з дотриманням вимог енергетичного маркування та рівня енергетичної ефективності.
  8. Підвищення обізнаності, інформованості та мотивації працівників Товариства та його філій щодо реалізації заходів у сфері енергетичного менеджменту.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Постанова від 23 грудня 2021 р. №1460 Про впровадження систем енергетичного менеджменту

Закон України «Про ринок електричної енергії»

Закон України «Про енергетичну ефективність»